پمپ انسولین

نمایش
در هر صفحه
حالت نمایش
دستگاه پمپ انسولین اکیو چک | Accu Chek Combo system
تزریق انسولین 24 ساعته در 365 روز سال
سه منوی مختلف از مبتدی تا پیشرفته
ارتباط با دستگاه از طریق ارتباط از راه دور
اندازه گیری سطح قند خون در 5 ثانیه
محاسبه میزان انسولین بولوس
یادآوری وظایف مختلف وابسته به درمان شما
تزریق انسولین درکمتر از 1 دقیقه بعد از اندازه گیری قند خون
تزریق انسولین بولوس به چهارشکل جهت پوشش نیازهای انسولین
ارتباط کنترل از راه دور با پمپ انسولین Accu-Chek Spirit Combo
امکان ایجاد پنج پروفایل انسولین بازال برای مطابقت دادن با عادات زندگی روزمره
مدیریت اطلاعات مربوط به بیماری دیابت شما و ارائه به صورت نموداری و آماری
20,400,000 تومان
اسپریت کومبو اکیو چک | Accu Chek Spirit Combo Replacement
تزریق انسولین 24 ساعته در 365 روز سال
سه منوی مختلف از مبتدی تا پیشرفته
ارتباط با دستگاه از طریق ارتباط از راه دور
اندازه گیری سطح قند خون در 5 ثانیه
محاسبه میزان انسولین بولوس
یادآوری وظایف مختلف وابسته به درمان شما
تزریق انسولین در 20 وقفه با بهترین شبیه سازی فیزیولوژیکی
تزریق انسولین درکمتر از 1 دقیقه بعد از اندازه گیری قند خون
تزریق انسولین بولوس به چهارشکل جهت پوشش نیازهای انسولین
ارتباط کنترل از راه دور با پمپ انسولین Accu-Chek Spirit Combo
امکان ایجاد پنج پروفایل انسولین بازال برای مطابقت دادن با عادات زندگی روزمره
مدیریت اطلاعات مربوط به بیماری دیابت شما و ارائه به صورت نموداری و آماری
9,600,000 تومان

پمپ تزریق به مجموعه دستگاه مانیتورینگ قند خون ودستگاه اسپیریت اطلاق می شود که در این مجموعه دستگاه مانیتورینگ زمان بندی تزریق را برنامه ریزی می نماید و دستگاه اسپیریت با استفاده از کارتریج حاوی انسولین عملیات تزریق را با استفاده از یک موتور الکتریکی انجام می دهد .فرمان تزریق به واسطه ارتباط بی سیمی که بین این دو دستگاه برقرار می باشد از طرف دستگاه مانیتوریگ به اسپیریت ارسال می گردد.

back to top